Till start

Vårdgivarguiden

Aktuellt

Rapporter

Implementering av e-utbildning i patientsäkerhet

En utvärdering på uppdrag av Patientsäkerhetskommittén, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms Läns Landsting.

Punktprevalensmätningar

Utbildningar

  • Uppdaterad: 29 oktober 2020

  • Faktagranskad: 29 oktober 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Anna Lundin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen