Brödsmule-navigation

Patientsäkerhetsdagen är ett av Region Stockholms största arrangemang för medarbetare inom hälso- och sjukvården och tandvården. Syftet med dagen är att främja patientsäkerhetsarbetet.

En dag med fokus på förbättringsarbeten

Ingen ska drabbas av vårdskador. Det är Region Stockholms vision. Varje medarbetares bidrag i vardagen gör skillnad. Därför ligger extra fokus i år på just förbättringsarbeten. Alla i hälso- och sjukvården och tandvården är välkomna att öka kunskapen om patientsäkerhet, få inspiration och goda exempel från andra verksamheter och inte minst träffa kollegor för erfarenhetsutbyte.

Anmälan är öppen

Nu kan du anmäla dig till Patientsäkerhetsdagen 2020.

Tid: 13 februari 2020
Plats: Folkets hus, Barnhusgatan 12-14