Till start

Vårdgivarguiden

Frapp – digitalt verksamhetsstöd

Frapp är den prehospitala vårdens IT-lösning med syfte att vara ett stöd i den dagliga verksamheten samt effektivisera ärendehantering och interventioner på väg till sjukhus. Detta ska öka produktiviteten och patientsäkerheten i samband med bedömning, behandling och journalföring. Frapp är installerat i alla typer av ambulanser och i andra transportformer som ingår i den prehospitala vårdorganisationen.

Frapp används också på sjukhusens akutmottagningar, närakuter och andra enheter som tar emot prehospitala patienttransporter inom Region Stockholm. De mottagande enheterna tar emot patientinformation i Frapp och medverkar på så vis i den prehospitala vårdprocessen och överlämning till nästa vårdnivå. 

Frapp omfattar hårdvara och system för ärendehantering, kart- och navigationsstöd, journalföring, monitorering och EKG samt utrustning för att kommunicera informationen. Patientens information blir samlad och kan hanteras i realtid. Data från ambulansen finns tillgänglig i realtid på den mottagande enheten som därmed får möjlighet att ta del av patientinformation under pågående patientärende.

Utrustning i ambulanserna

 • Två Windowsbaserade fordonsdatorer med pekskärm.
 • Den främre datorn i förarutrymmet används för statushantering och som kart- och navigationsstöd. Programvaran heter SAFE.
 • Den bakre datorn i vårdutrymmet, journaldatorn, används för patientjournal, beslutsstöd med mera. Programvaran heter amPHI.
 • EKG och monitorering (12-avlednings EKG, NIBP, IBP, ETCO2 ochSpO2). Utrustningen heter Corpuls3.
 • Kommunikationsutrustning för datakommunikation i och utanför fordonet.
 • DXC Technology Scandihealth A/S är ansvarig leverantör för alla delar som ingår i helhetslösningen.

SAFE-datorn är placerad fram i ambulansen och innehåller ärendehantering, kart- och navigationsstöd.

 

amPHI, den centrala delen i lösningen, sköter hantering av patientjournalen och kommunikationen med mottagande enheter.

 

Corpuls3, övervakning av patienten och registrering av EKG.

 

 AmPHI och Corpuls3:s placering i en ambulans.

Utrustning på mottagande enheter

På mottagande enheter och hjärtintensivavdelningar används antingen separata datorer med översiktsskärmar eller ordinarie datorer där sjukvårdspersonalen kan se vilka ambulanser som är på väg till just denna mottagning och med säker inloggning ta del av mer detaljerad patientinformation.

 

AmPHI på mottagande enhet. 

Användarstöd

Support

Vid behov av support vänder du dig till 1:a linjens support inom din organisation för hjälp och eventuell eskalering till nästa led i supportkedjan.

Utbildning

Varje vårdgivare ansvarar för utbildning av nya användare av systemet. Den bedrivs både lärarledd via super users och som en e-utbildning där medarbetaren kan göra utbildningen eller uppdatera sina kunskaper på egen hand.

E-utbildningen finns tillgänglig via Lärtorget. Inloggning sker med eTjänstekort.

 • FRAPP e-lärande för ambulanspersonal
 • FRAPP e-lärande för mottagande enheter
 • FRAPP EKG

Funktionsbeskrivningar

Funktionsbeskrivningarna visar hur du kan hantera olika funktioner i Frapp, både i amPHIMobile och amPHIWeb.

Anslutningsprocessen för behörighet till Frapp

För att få tillgång till Frapp krävs bl.a. inloggning med e-tjänstekort. Användare måste vara inlagda i EK- eller HSA-katalogen för att kunna logga in i Frapp.

Kontakta FO Ambulans om ni vill ansluta en enhet till Frapp.

Dokumentet för hur anslutningsprocessen går till kan du ladda ner här:

Förvaltning

Enheten Prehospital vård och medicinsk service på hälso- och sjukvårdsförvaltningen förvaltar Frapp. Regional förvaltningsorganisation är etablerad tillsammans med de prehospitala vårdgivarna och samverkar med lokala förvaltningskontakter hos mottagande vårdgivare. Frapp ingår i förvaltningsobjektet (FO) Ambulans.

Kontakt

Kontakt med FO Ambulans

Funktionsbrevlåda FO Ambulans

Kerstin Taflin Viberg|förvaltningsledare

Alexandra Myrbäck|förvaltningsledare IT

Relaterad information

Om hur den prehospitala vården i Stockholm prioriteras och samordnas, och vilka avtal som finns för olika former av ambulanssjukvård i Stockholms län.

 • Uppdaterad: 23 juni 2021

 • Faktagranskad: 30 oktober 2020

 • Redaktör: Johan Sjöstrand

 • Faktagranskare: Kerstin Taflin Viberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen