Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

AmPHI Web är en web-applikation i Frapp där sjukvårdspersonal på mottagande sjukhus kan ta del av vilka ambulanser som är på väg till mottagningen samt få patientinformation från inkommande ambulans. AmPHI Web används också för uppföljning, statistik och efterregistrering av patientjournal.

Relaterad information

Den prehospitala vårdens IT-stöd som är installerad i alla ambulanser och på sjukhus och andra enheter som tar emot ambulanser i Stockholms län.

  • Uppdaterad: 23 maj 2022

  • Faktagranskad: 23 maj 2022

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Milka Dinevik, hälso- och sjukvårdsförvaltningen