Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

AmPHI-web är en funktion i Frapp där sjukvårdspersonalen kan ta del av vilka ambulanser som är på väg till mottagningen samt få patientinformation från inkommande ambulans. 

Relaterad information

Frapp

Den prehospitala vårdens IT-stöd som är installerad i alla ambulanser och på sjukhus och andra enheter som tar emot ambulanser i Stockholms län.

  • Uppdaterad: 30 oktober 2020

  • Faktagranskad: 30 oktober 2020

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Kerstin Taflin Viberg, Hälso- och sjuvårdsförvaltningen