Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm har det yttersta ansvaret för att den som avlider i en bostad transporteras till bårhus.

Beställning

Det är AISAB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, som utför transporterna. Läkare på plats ansvarar för beställningen som görs på 08-123 120 80.

Den läkare som konstaterar dödsfallet ska fylla i transportblanketten Bårhusremiss extern och blanketten för dödsbevis som skickas till Skatteverket.

Aktuella bårhus

I Stockholms län transporteras avlidna till de certifierade/ackrediterade bårhusen vid

 • Danderyds sjukhus
 • Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
 • Karolinska Universitetssjukhuset Solna
 • Norrtälje sjukhus
 • S:t Görans sjukhus
 • Södersjukhuset
 • Södertälje sjukhus

Tidpunkt för transporten

Innan transporten utförs kontaktar AISAB alltid den avlidnes närstående, eller den som beställt transporten, för att komma överens om tidpunkt för hämtning.

Transporten ska ske senast inom två timmar, alternativt vid den tid som AISAB kommit överens om med beställare eller närstående.

Dödsfall på särskilda boenden

Vid dödsfall på kommunala boenden ansvarar kommunen, alternativt dödsboet, för att den avlidne transporteras till bårhus. Vid dödsfall på särskilda boenden ska läkaren som konstaterat dödsfallet fylla i transportblanketten Bårhusremiss extern. I det fall en klinisk obduktion behövs ska läkaren säkerställa att bårhuset får de dokument som är nödvändiga i samband med konstaterandet av dödsfallet.

Vid brottsmisstanke

När den avlidne misstänks vara utsatt för brott, inte kan identifieras eller hittas på allmän plats ansvarar polisen för transporten.

Polisanmälan

Om förhållandena är sådana att det finns skäl att göra en rättsmedicinsk undersökning ansvarar Polisen för transporten av den avlidne. Polisen ska därför kontaktas i följande fall:

 • om en avliden person misstänks vara utsatt för brott
 • om en avliden person inte har kunnat identifieras
 • vid dödsfall genom olycksfall
 • vid dödsfall genom självmord
 • när någon anträffas död och tidigare sjukdomsbild inte kan förklara dödsfallet, dvs. vid helt oväntade dödsfall hos både barn och vuxna
 • när en missbrukare anträffas död
 • vid framskriden förruttnelse
 • om ett dödsfall kan misstänkas ha samband med ett myndighetsingripande eller med fel eller försummelse inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Kontakt för vårdgivare

Frågor kring transport av avlidna

Marit von Rosen|Prehospital vård

 • Uppdaterad: 16 februari 2021

 • Faktagranskad: 16 februari 2021

 • Redaktör: Eleonore Holmgren

 • Faktagranskare: Marit von Rosen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen