Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Viktig information inom sjukförsäkringen med anledning av coronaviruset

Ett flertal förordningsändringar har tagits av Regeringen 4 februari

- Bedömning mot normalt förekommande arbete dag 180 stoppas.
- Tillfällig intygslättnad för ansökningar om smittbärarpenning.  

Läs om förordningsförändringarna här

Samlad information

Samlad information om beslut och regler inom sjukförsäkringen

Försäkringsmedicin och sjukskrivning

Försäkringsmedicin är ett kunskapsområde om medicinska tillstånd kopplat till försäkringsjuridik och de försäkringsmässiga konsekvenser som följer av sjukdom eller skada.

Sjukskrivning är en del av vård och behandling inom sjukvården. I samband med sjukskrivning har sjukvården därmed ett medicinskt uppdrag att undersöka och utreda och ett försäkringsmedicinskt uppdrag att bedöma funktions och aktivitetsförmåga samt utfärda intyg och utlåtanden.