Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Försäkringskassan i Region Stockholm har under pandemin tillfälligt avstått från att begära kompletteringar av sjukintyg för att avlasta sjukvården i en ansträngd tid. I början av juni började Försäkringskassan, efter samråd att komplettera sjukfall som är längre än 8 veckor.

Nu har Försäkringskassan rådgjort med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm för lämplig tidpunkt för återgång till normal hantering av kompletteringar av medicinska underlag. Efter denna dialog har Försäkringskassan tagit beslut att gå tillbaka till en normal hantering från och med den 15 september.

Om pandemin ökar igen under hösten kan detta beslut komma att omprövas.

  • Uppdaterad: 9 september 2020

  • Faktagranskad: 9 september 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Johanna Broms, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen