Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Regionala riktlinjer

För alla vårdgivare som har Region Stockholm som uppdragsgivare finns regionala riktlinjer för försäkringsmedicin och intyg.

I riktlinjerna om kvalitet och patientsäkerhet för försäkringsmedicin och intyg inom Region Stockholm beskrivs kraven för ansvarsfördelning och ledning i arbetet med försäkringsmedicin.

Riktlinjen är reviderad och beslutad i HSN i juni 2022.

Expertgruppens rekommendationer har tagits fram som ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete med försäkringsmedicinska bedömningar och intyganden generellt och vid sjukskrivning mera specifikt. Rekommendationerna baseras på Socialstyrelsens intygsföreskrift, de övergripande principerna i det försäkringsmedicinska beslutsstödet och synpunkter från sjukvårdens verksamheter. Expertgruppens dokument bygger på Försäkringsmedicinska kommitténs rekommendationer som är antagna av Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm.

Lagar, föreskrifter och nationella riktlinjer

Hälso- och sjukvårdslagen innehåller grundläggande regler för regionerna, kommunerna och andra vårdgivare.

Sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag, innehåller bland annat bestämmelser om sjukpenning och andra sjukförsäkringsförmåner.

Handbok med föreskrifter och allmänna råd om hur man ska använda ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete.

  • Uppdaterad: 12 april 2022

  • Faktagranskad: 16 november 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Johanna Broms, hälso- och sjukvårdsförvaltningen