Till start

Vårdgivarguiden

På grund av olika tekniska och datasäkerhetsmässiga skäl har det varit svårt att genomföra digitala möten som uppfyller både hälso- och sjukvårdens och Försäkringskassans krav. Försäkringskassan kan i nuläget endast använda lösningar via Skype, och hälso- och sjukvården måste följa lagstiftningens krav på det som kallas stark autentisering för möten som behandlar personuppgifter.

Digitala möten i Skype

Försäkringskassan har tagit fram en lösning i Skype, som möjliggör gemensamma digitala samverkansmöten.

Tjänsten används i alla Skypemöten som Försäkringskassan bjuder in till där patienter och hälso- och sjukvården deltar och där sekretessinformation behandlas.

Så fungerar digitala möten i skype:

  • Inbjudan till Skypemöte skickas av Försäkringskassan med lobbyfunktion till samtliga deltagare. Funktionen gör det möjligt att säkerställa att ingen obehörig kommer in i mötet.
  • I mötesbokningen informeras deltagare om att de behöver identifiera sig innan mötet kan starta.
  • Deltagare från hälso-och sjukvården och Arbetsförmedlingen legitimerar sig med sina tjänstekort via webb-länk i möteschatten.
  • Patienten legitimerar sig med mobilt bank-id. Detta gäller även andra deltagare som till exempel arbetsgivare.
  • I Skype-mötet visualiseras vilka som deltar samt hur dessa identifierats.
  • Efter autentiseringen genomförs mötet på samma sätt som tidigare.

Försäkringskassan arbetar också med att ta fram en framtida långsiktig lösning i samverkan med regionerna och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

  • Uppdaterad: 31 oktober 2022

  • Faktagranskad: 31 oktober 2022

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Johanna Broms, hälso- och sjukvårdsförvaltningen