Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vid akut behov av tolk: Ring 08-123 359 50 (Tolkcentralen)

När Tolkcentralen har stängt kopplas du automatiskt vidare till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden genom knappval * (stjärna). Beredskapstolk kommer inom en timme.

OBS! Denna tjänst avser enbart tolk till akuta vårdbesök. Inte om vårdgivaren glömt att boka tolk till ett planerat besök.

  • Uppdaterad: 30 december 2021

  • Faktagranskad: 30 december 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Peter Ölund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen