Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

När det uppstår behov av tolk i akut vårdsituation ring Tolkcentralen på
08-123 359 50. Tolkcentralens uppdrag är att tillgodose behovet så snabbt som möjligt.

När kontoret på Tolkcentralen är obemannat mellan klockan 16.30 och 08.00 vardagar, samt lördag, söndag och helgdagar kopplas du genom knappval * direkt till 1177 Vårdguiden.

  • Uppdaterad: 9 oktober 2020

  • Faktagranskad: 8 oktober 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Britt Fälth, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen