Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det är mycket viktigt att avboka beställd tolktjänst om du som vårdgivare eller patienten avbokar besöket. För att kunna hjälpa så många patienter som möjligt behöver tolkarnas tid planeras optimalt.

Avbokning görs på det sätt som bokningen är gjord. Har du bokat via Tolkportalen avbokas tolktjänsten där. Har bokningen gjorts via telefon så ringer du och avbokar tolktjänsten.

Tolkportalen

Gå in på den aktuella beställningen. Avboka via knappen Avboka.

Telefon

Ring 08-123 140 00. Välj tonval 5.
Du kopplas till tolkcentralen och kan avboka tolktjänsten.

 

  • Uppdaterad: 9 oktober 2020

  • Faktagranskad: 8 oktober 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Britt Fälth, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen