Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Om du har bokat tolk och vill avboka: avboka senast två dagar före tolktillfället eller så snart som möjligt när behov av tolkning upphör.

Avbokning görs i första hand i Tolkportalen.

Varje år kostar uteblivna eller sena avbokningar Region Stockholm cirka tre miljoner kronor. Därför är det viktigt att du avbokar tolkuppdrag i god tid.

Tolkportalen

Gå in på den aktuella beställningen. Avboka via knappen Avboka.

Telefon

Ring 08-123 140 00. Välj tonval 5.
Du kopplas till tolkcentralen och kan avboka tolktjänsten.

 

  • Uppdaterad: 12 januari 2022

  • Faktagranskad: 12 januari 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Peter Ölund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen