Till start

Vårdgivarguiden

Så här avbokar du

Om du eller patienten avbokar besöket är det viktigt att även avboka tolktjänsten för att tolkarnas arbetstid ska kunna planeras så optimalt som möjligt och så många patienter som möjligt ska kunna ta del av tolktjänsterna
Uppdrag som avbokas via telefon eller Tolkportalen senast klockan 15 dagen innan besöket, debiteras inte.

Avboka via telefon

  1. Ring 08-123 140 00, du kommer till talsvarstjänsten.
  2. Gör knappval: "Avboka språktolk".
  3. Följ instruktionen och välj den tolkförmedling där bokningen är gjord.
  4. Du kopplas till vald tolkförmedling. Du behöver ange bokningsnummer för den bokning som ska avbokas.

Talsvarstjänsten - tolkbokning

Schematisk bild över talsvarstjänsten vid tolkbokning via telefon i Region Stockholm.

Avboka via Tolkportalen

Om du har bokat tolken via Tolkportalen ska tolktjänsten avbokas där.

  • Uppdaterad: 30 november 2020

  • Faktagranskad: 30 november 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Peter Ölund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen