Till start

Vårdgivarguiden

Om du eller patienten avbokar besöket är det viktigt att även avboka tolktjänsten, detta för att hushålla med tolkresurserna.

Uppdrag som avbokas via telefon eller Tolkportalen senast klockan 15 dagen innan besöket, debiteras inte.

Avboka via Tolkportalen

Om du har bokat tolken via Tolkportalen ska tolktjänsten avbokas där.

Avboka via telefon

  1. Ring 08-123 140 00, du kommer till talsvarstjänsten.
  2. Gör knappval: "Avboka språktolk".
  3. Följ instruktionen och välj den tolkförmedling där bokningen är gjord.
  4. Du kopplas till vald tolkförmedling. Du behöver ange bokningsnummer för den bokning som ska avbokas.

Schematisk bild över talsvarstjänsten vid tolkbokning via telefon i Region Stockholm.

 

  • Uppdaterad: 24 november 2021

  • Faktagranskad: 24 november 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Peter Ölund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen