Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Om du inte är nöjd med den utförda tolktjänsten eller vill lämna synpunkter gör du det via Tolkportalen om du har bokat tolktjänsten där eller via mejl om du har bokat tolktjänsten via telefon.

Bokat via Tolkportalen

Gå in på den aktuella bokningen i Tolkportalen och lämna synpunkter i angiven ruta.

Bokat via telefon

Kontakta Tolkcentralen via mejl med dina synpunkter.

  • Uppdaterad: 30 december 2021

  • Faktagranskad: 30 december 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Peter Ölund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen