Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

När en tolkförmedling har accepterat en tolkbokning är den skyldig att leverera tjänsten. Om något blir fel och behöver åtgärdas ska den aktuella tolkförmedlingen kontaktas direkt.

En avvikelserapport ska alltid skrivas när tolktjänsten inte levereras enligt bokningen. Vissa avvikelser är vitesgrundande och då kan du som vårdgivare begära ersättning direkt från den aktuella tolkförmedlingen.

 1. Kontakta den tolkförmedling som accepterat bokningen:
  Ring aktuell tolkförmedling om det är något som kan åtgärdas direkt. Se länk Kontaktuppgifter till tolkförmedlingar.
 2. Rapportera avvikelsen:
  Rapportera via webbformulär om du bokat tolktjänsten via telefon. Se länk Avvikelserapportering språktolk.
  Rapportera via Tolkportalen om du bokat där. Leta upp bokningen och gör avvikelserapportering direkt i bokningen.
 3. Begär vite:
  Många avvikelser är vitesgrundande. När vårdgivaren har skickat en avvikelserapport har tolkförmedlingen tio dagar på sig att besvara den. Om svar uteblir godkänns den automatiskt. När en avvikelse godkänts kan vårdgivaren skicka en faktura till tolkförmedlingen på 1 500 kronor i vite. Meddela den som hanterar fakturering på enheten vart fakturan ska skickas samt vilka/vilket uppdrag den avser. Se länk Avtal och villkor.

Information om upphandlade tolkförmedlingar i Region Stockholm, rangordning, kostnadsansvar, avvikelsehantering och vitesprocessen.

 • Uppdaterad: 24 november 2021

 • Faktagranskad: 24 november 2021

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Peter Ölund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen