Till start

Vårdgivarguiden

Bilder kan vara till hjälp när språket inte räcker till och underlätta att både förstå och att göra sig förstådd. Det finns bildstöd för att samtala med människor som inte pratar samma språk. Det kan användas i mötet med människor på flykt som söker vård eller tandvård.

Här under länken hittar du information om hur bildstödet kan användas. Du kan ladda ner färdiga bildstöd på olika språk för olika situationer inom sjukvården och tandvården.

Bildstöd i kommunikation med människor på flykt - KomHIT

Läs mer och se instruktionsfilm om hur bildstöd kan användas

Webbtjänst för bildstöd

Det finns en webbtjänst där du kan skapa egna bildstöd utifrån dina behov. För att ta del av materialet behöver du registrera dig. Tjänsten är kostnadsfri.

Bakom webbplatsen och verktyget står ett projekt i Västra Götalandsregionen, Kom HIT – Kommunikationsstödjande hjälpmedel och IT i barnsjukvård och specialisttandvård. Det övergripande syftet med projektet är att tillgodose barnets rätt till kommunikation enligt FNs barnkonvention och konvention för personer med funktionsnedsättning och på så sätt också bidra till ökad aktivitet och delaktighet under vårdvistelse eller tandvårdande behandling.

Målgruppen för projektet har i första hand varit barn, men bildstödet kan användas i mötet både med barn och vuxna i alla situationer där man inte har ett gemensamt språk.

  • Uppdaterad: 8 oktober 2018

  • Faktagranskad: 8 oktober 2018

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Peter Ölund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen