Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Boka tolk i så god tid som möjligt för att tolkarnas arbetstid ska kunna planeras så optimalt som möjligt och så många patienter som möjligt ska kunna ta del av tolktjänsterna.

Boka via Tolkportalen

Boka i första hand tolk via Tolkportalen. Som vårdgivare ska du beställa tolktjänsten senast tre dygn innan patientmötet.

För att boka tolk via Tolkportalen behöver du e-tjänstekort för inloggning.
Mer information om e-tjänstekort.

Om eTjänstekort

eTjänstekort är en elektronisk tjänstelegitimation och identitetshandling som säkert identifierar användaren. Med eTjänstekort höjs säkerheten så att du kan dela information på ett säkert sätt.

Boka via telefon

Tolktjänst kan bokas via telefon 08-123 140 00.
Via knappval kopplas du till Tolkcentralen som förmedlar tolkarna. Du behöver göra din bokning senast tre dygn innan patientmötet.

  • Uppdaterad: 9 oktober 2020

  • Faktagranskad: 8 oktober 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Britt Fälth, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen