Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Boka tolk till patientbesök via tolkportalen.

E-tjänstekortet används för att logga in.

Kontrollera att korrekt adress och mottagning är inlagd på beställningen.
Beställarens uppgifter hämtas automatisk från Elektroniska katalogen (EK)

Behöver du tolk inom 24 timmar från bokningstillfället kontakta Tolkcentralens kundtjänst.

Tolkcentralen behöver följande uppgifter av dig som beställer tolk:

 • datum, start- och sluttid för tolkuppdraget
 • adress till tolkplatsen
 • vem är patienten (tolkanvändaren)
 • vem ska patienten träffa
 • tolkmetod (till exempel teckenspråk, dövblind- eller skrivtolkning)
 • vad tolkuppdraget gäller (läkarbesök, röntgen eller gastroskopi mm.)
 • kontaktuppgifter för tolkbekräftelse (telefon-, mobilnummer eller e-post)
 • tolkönskemål från patienten, ange tolkarnas för- och efternamn eller tolkbolagets namn

Vänligen boka i så god tid som möjligt!

 • Uppdaterad: 12 januari 2022

 • Faktagranskad: 12 januari 2022

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Peter Ölund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen