Till start

Vårdgivarguiden

Boka via Tolkportalen

Tolkportalen är regionens digitala verktyg för bokning och hantering av bokningar. Tolkportalen är självinstruerande och har hjälptexter som guidar dig om du behöver när du bokar. Du loggar in i Tolkportalen med din e-tjänstelegitimation.

Om du ännu inte har tillgång till Tolkportalen kan du boka tolk via telefon.

Boka via telefon/anlita expresstolk

Ett och samma telefonnummer gäller för bokning av alla tolktjänster inom hälso- och sjukvården i Stockholms län.

 1. Ring 08-123 140 00, du kommer till talsvarstjänsten. Välj via knappval vilken tjänst du vill använda dig av:

  - Expresstolk 

  - Distanstolk

  - Platstolk 
 2. Du blir kopplad till en tolkförmedling. (vid val av Expresstolk kommer du direkt till en tolk) Ha ditt kundnummer till hands. Om kundnummer saknas hjälper tolkförmedlingen till med att ordna ett.
 3. Den minsta tid du kan boka är en timme. Om bokningen avser ett hembesök, boka tolken tio minuter före patientbesöket.

Observera att det går för närvarande inte att boka videotolkning i Tolkportalen. Vid önskemål om videotolkning, använd talsvarstjänsten. 

Expresstolk (distanstolk utan tidbokning) innebär att tolkning ges direkt via telefon i de sex största tolkspråken arabiska, persiska, ryska, somaliska, dari och tigrinja.

Schematisk bild över talsvarstjänsten vid tolkbokning via telefon i Region Stockholm.

Utbildning

Utbildning om hur du beställer och använder tolk i Region Stockholm.

 • Uppdaterad: 24 november 2021

 • Faktagranskad: 24 november 2021

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Peter Ölund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen