Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Tolkportalen

Distanstolk

Fast tolktjänst

Beställa språktolk

Avvikelser

Support/Synpunkter

Mer information om tolktjänster

Tolktjänster

Om rutiner och regler för hur tolktjänster används, bokning av tolk i talade språk och teckenspråkstolk inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm.

  • Uppdaterad: 4 februari 2020

  • Faktagranskad: 4 februari 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Peter Ölund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen