Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdgivare som har en hög andel patienter i ett visst språk kan beviljas fast tolktjänst i det språket. En fast tolktjänst innebär att man har en tolk tillgänglig på telefon eller på plats, under ett sammanhängande tidsspann varje vecka. 

Observera att fast tolktjänst endast innebär en tolkningstjänst och är inte varaktigt knuten till en specifik tolk. De tolkar som utför tjänsten kommer att rotera med vissa intervall.  

För att beviljas fast tolktjänst behöver vårdenheten skicka en ansökan till sin handläggare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Handläggaren gör en bedömning om fast tolktjänst är befogat och när så är fallet kan vårdenheten beviljas fast tolktjänst för maximalt ett år i taget.

En fast tolktjänst bör ha en beläggningsgrad för en hel dag på minst sex patienttolkningar.

Ansökningshandlingar

  • Uppdaterad: 2 december 2022

  • Faktagranskad: 2 december 2022

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Peter Ölund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen