Till start

Vårdgivarguiden

Ibland uppstår behov av tolktjänster med kort varsel. Vid akut tolkning går det bara att få tolkning på distans och tolkförmedlingarna gör vad de kan för att tillgodose behovet.
Om det gäller ett språk som finns inom tjänsten expresstolk (arabiska, persiska, ryska, somaliska, dari och tigrinja) så kan tolkningen genomföras direkt när tjänsten expresstolk har öppet.
Ring 08-123 140 00 och välj Expresstolk.

Expresstolk (distanstolk utan tidbokning) innebär att tolkning ges direkt via telefon i de sex största tolkspråken arabiska, persiska, ryska, somaliska, dari och tigrinja.

Om det gäller ett språk som inte finns inom tjänsten expresstolk eller om behov av akut tolk uppstår när tjänsten Expresstolk inte är öppen, ring 08-123 140 00 och välj Distanstolk. Tolkförmedlingen gör vad de kan för att boka in tolkningen snarast möjligt.

  • Uppdaterad: 30 november 2021

  • Faktagranskad: 30 november 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Peter Ölund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen