Till start

Vårdgivarguiden

Tolkportalen är Region Stockholms e-tjänst för bokning av tolktjänster. Tolkportalen ger en smidigare bokningsprocess då du enkelt bokar när du vill och hanterar enhetens alla bokningar på ett ställe. Tjänsten är lätt att använda och självinstruerande.

Tolkportalen används av vårdgivare för bokning av tolktjänster inom talade språk och för att boka tecken-, döv-, skrivtolkning och TSS. Privatpersoner kan boka tolktjänster för döva, vuxendöva samt för personer med dövblindhet och hörselnedsättning.

Tandvården kan ännu inte använda Tolkportalen för bokning av tolktjänster inom talade språk.

Tolkportalen

Tolkportalen används för:

 • Bokning av tolktjänster
 • Avvikelserapportering när bokad tolktjänst inte levererats som förväntat
 • Uppföljning av landstingets tolkanvändning

Fördelar med Tolkportalen

Med Tolkportalen får du som vårdgivare en smidigare bokningsprocess – du bokar enkelt när du vill och hanterar enhetens alla bokningar på ett ställe.

 • Du bokar och hanterar bokningar när det passar dig
 • Du får en tydlig överblick över enhetens alla bokade tolktjänster
 • Du slipper telefonköer eller ha koll på aktuella telefonnummer
 • Du rapporterar smidigt avvikelser
 • Ger bra underlag när du som vårdgivare ska begära vitesersättning från tolkförmedlingen vid utebliven leverans

På regionsnivå är det en stor fördel att all information om regionens tolkanvändning samlas på ett ställe vilket underlättar dialogen med tolkförmedlingarna. Det möjliggör också analyser med syfte att utveckla kvaliteten på tjänsterna och upphandlingen av dem.

Så använder du Tolkportalen

 1. Gå in på Tolkportalen. 
 2. Välj Inloggning för vårdpersonal och logga in med hjälp av eTjänstekort. Net iD behöver vara installerat på datorn
 3. Boka och hantera dina bokningar med vägledning av instruktionerna som finns i Tolkportalen.

Att komma igång med Tolkportalen

En introduktion för sjukvårdspersonal om hur man använder Tolkportalen för att boka tolk till patientbesöket.

Tolkportalen - hantering av viten

En guide för sjukvårdspersonal om hur man hanterar viten i Tolkportalen.

Tolkportalen - e-utbildning

Utbildning om hur du beställer och använder tolk i Region Stockholm.

Mer information om e-tjänstekort

Om eTjänstekort

eTjänstekort är en elektronisk tjänstelegitimation och identitetshandling som säkert identifierar användaren. Med eTjänstekort höjs säkerheten så att du kan dela information på ett säkert sätt.

Support

Tekniska frågor rörande Tolkportalen

SF IT-support
08-123 145 10  Måndag-torsdag 7-17.30, fredag 7-16

eller via kontaktformuläret:

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

Frågor om Region Stockholms tolktjänster eller användning av tolktjänsterna

E-post: spraktolk.hsf@sll.se.

 • Uppdaterad: 30 november 2020

 • Faktagranskad: 30 november 2020

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Peter Ölund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen