Till start

Vårdgivarguiden

Tolkportalen är Region Stockholms e-tjänst för bokning av tolktjänster. Tolkportalen ger en smidigare bokningsprocess då du enkelt bokar när du vill och hanterar enhetens alla bokningar på ett ställe. Tjänsten är lätt att använda och självinstruerande.

Tolkportalen används av vårdgivare för bokning av tolktjänster inom talade språk och för att boka teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning och TSS.

Teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning och TSS kan även bokas av tolkanvändare med dövhet eller hörselskada.

Tandvården kan ännu inte använda Tolkportalen för bokning av tolktjänster inom talade språk, men utvecklingsarbete pågår.

Tolkportalen

Tolkportalen används för:

 • Bokning av tolktjänster
 • Avvikelserapportering när bokad tolktjänst inte levererats som förväntat
 • Uppföljning av regionens tolkanvändning

Fördelar med Tolkportalen

Med Tolkportalen får du som vårdgivare en smidigare bokningsprocess – du bokar enkelt när du vill och hanterar enhetens alla bokningar på ett ställe.

 • Du bokar och hanterar bokningar när det passar dig
 • Du får en tydlig överblick över enhetens alla bokade tolktjänster
 • Du slipper telefonköer eller ha koll på aktuella telefonnummer
 • Du rapporterar smidigt avvikelser
 • Ger bra underlag när du som vårdgivare ska begära vitesersättning från tolkförmedlingen vid utebliven leverans

På regionnivå är det en stor fördel att all information om regionens tolkanvändning samlas på ett ställe vilket underlättar dialogen med tolkförmedlingarna. Det möjliggör också analyser med syfte att utveckla kvaliteten på tjänsterna och upphandlingen av dem.

Så använder du Tolkportalen

 1. Gå in på Tolkportalen. 
  Tolkportalen
 2. Välj Inloggning för vårdpersonal och logga in med hjälp av e-tjänstekort. Net iD behöver vara installerat på datorn
 3. Boka och hantera dina bokningar med vägledning av instruktionerna som finns i Tolkportalen.

En introduktion för sjukvårdspersonal om hur man använder Tolkportalen för att boka tolk till patientbesöket.

En guide för sjukvårdspersonal om hur man hanterar viten i Tolkportalen.

Utbildning om hur du beställer och använder tolk i Region Stockholm.

Mer information om e-tjänstekort

Samlad information om e-tjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Support

Tekniska frågor rörande Tolkportalen

För användarfrågor samt tekniska frågor avseende tolkportalen vänligen kontakta serviceförvaltningens servicedesk antigen via telefon eller webbformulär. 

Supportärenden hanteras mån-sön 06:00-22:00.
Akuta ärenden hänvisas till telefon: 08-123 145 10 

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  Frågor om Region Stockholms tolktjänster eller användning av tolktjänsterna

  Funktionsbrevlåda för frågor om tolk i talade språk

  Observera kan ej användas för tolkbokning.

  • Uppdaterad: 13 januari 2022

  • Faktagranskad: 13 januari 2022

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Peter Ölund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen