Till start

Vårdgivarguiden

Innan första vårdkontakten

När flyktingar kommer till Region Stockholm är målsättningen att de ska nås av information om hur de hittar information om hälso- och sjukvård så att de kan söka vård vid behov. Budskapet är att all information om hälso- och sjukvård finns på 1177.se och att det också går bra att ringa 1177, personer med ett utländskt telefonabonnemang måste använda numret +46 771 11 77 00. Vid akuta lägen ska man ringa 112.

Ett informationsblad finns med denna information:

Tillgång till hälso- och sjukvårdsinsatser för massflyktingar

Massflyktingar omfattas av samma regelverk som asylsökande gällande tillgång till hälso- och sjukvård.

Regionernas skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande regleras i lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera.

Vägledning till mödrahälsovård

Målet är att flyktingar från Ukraina som är gravida ska registrera sig hos mödrahälsovården så snart som möjligt. All information finns samlad på ett informationsblad. Det finns också ett separat informationsblad som informerar om abort.

Elevhälsovård

Alla barn och ungdomar från Ukraina som kommit till Sverige som asylsökande eller enligt massflyktsdirektiv kallas till en hälsoundersökning. Barnvaccinationstäckningen är inte lika hög i Ukraina som i Sverige. Det är viktigt att elevhälsan är uppmärksam på symtom och remitterar vidare vid behov. Ungdomar i åldern 12-22 är välkomna att vända sig till en ungdomsmottagning för samtalsstöd.

Information om covid-19

På 1177.se finns information på ukrainska om vaccination mot covid-19. Vaccinatörer mot covid-19 har tillgång till en affisch på ukrainska som informerar om att personer från Ukraina kan vaccinera sig där.

Smittskydd

Information riktad till vårdgivare som lyfter vikten av ökad uppmärksamhet för vissa sjukdomar som vi annars sällan ser i Sverige.

Information till vården angående personer som ankommer till Region Stockholm från Ukraina.

Samlad information

All information som berör omhändertagande och vård för flyktingar från Ukraina.

  • Uppdaterad: 13 april 2022

  • Faktagranskad: 4 april 2022

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Therese Löfqvist, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen