Till start

Vårdgivarguiden

Observera att för beställningsbart material så är minsta upplaga 20 exemplar.

Om hälso- och sjukvård

Grundläggande information om att söka vård

Kort information till flyktingar från Ukraina på engelska, ukrainska och ryska, A4-format.

Dubbelspråk, ukrainska och engelska. Format A4.

Dubbelspråk, ryska och engelska. Format A4.

Kort information till flyktingar från Ukraina på engelska, ukrainska och ryska, A3-format.

Beskrivning av hälso- och sjukvård för massflyktingar

Informationsblad till massflyktingar och asylsökande som beskriver vilken vård som erbjuds och hur de söker. På svenska, engelska, ryska och ukrainska, format A4.

Sjukvårdsrådgivning på telefon

Informationsblad, dubbelspråk svenska/engelska. A4.

Informationsblad, trippelspråk ryska/svenska/engelska. A4.

Graviditet och förlossning

Information på svenska, engelska, ryska och ukrainska. Välj det språk du önskar via knappen uppe i högra hörnet. A4-format.

Information på svenska, engelska, ryska och ukrainska. Informationsbladet är inte tänkt att delas ut som ett allmänt informationsblad men kan ges ut vid behov till personer som har frågor om abort.

Film riktad till personer som är gravida och just kommit till Stockholmsregionen. Filmen är på svenska med ukrainsk, rysk eller engelsk text. Filmen finns i två längder, en kort version för exempelvis sociala medier samt en längre version som exempelvis kan användas på webben.

Barnmorskemottagning

Informationsblad om barnmorskemottagningarnas verksamhet.

Kan delas ut till kvinnor som behöver preventivmedel, kontrollera sig för sexuellt överförbara sjukdomar eller är gravida (vid graviditet, se även infoblad ovan)

Dubbelspråk, ukrainska och engelska. Format A4.

Dubbelspråk, ryska och engelska. Format A4.

Barnhälsovård

Informationsblad om barnavårdcentralernas verksamhet.

Informationsblad om att alla ukrainska barn mellan 0-6 år är välkomna till Barnavårdscentralerna och att det är kostnadsfritt. På svenska, engelska, ryska och ukrainska, format A4.

Informationsblad om att alla ukrainska barn mellan 0-6 år är välkomna till Barnavårdscentralerna och att det är kostnadsfritt. Dubbelspråk, ryska och engelska. Format A4.

Informationsblad om att alla ukrainska barn mellan 0-6 år är välkomna till Barnavårdscentralerna och att det är kostnadsfritt. Dubbelspråk, ukrainska och engelska. Format A4.

Ungdomsmottagning

Informationsblad för ungdomar om ungdomsmottagningarnas verksamhet.

Informationsblad till ungdomar från Ukraina mellan 12-22 år om ungdomsmottagningarnas verksamhet och att alla besök är kostnadsfria. På svenska, engelska, ryska och ukrainska, format A4.

Informationsblad till ungdomar från Ukraina mellan 12-22 år om ungdomsmottagningarnas verksamhet och att alla besök är kostnadsfria. Dubbelspråk, ryska och engelska. Format A4.

Informationsblad till ungdomar från Ukraina mellan 12-22 år om ungdomsmottagningarnas verksamhet och att alla besök är kostnadsfria. Dubbelspråk, ukrainska och engelska. Format A4.

Covid-19 och vaccination

Informationsbladet finns på svenska, engelska, ryska och ukrainska.

Krisstöd

Vuxna

Föräldrar

Barn

Ungdomar

Informationsfilmer

  • Uppdaterad: 17 maj 2022

  • Faktagranskad: 9 mars 2022

  • Redaktör: Johan Sjöstrand