Till start

Vårdgivarguiden

Region Stockholm har utökat krisstödet för medarbetare och chefer som upplever oro och stress på grund av kriget i Ukraina. Stödet gäller för de som är anställda av Region Stockholm och finansieras centralt. 

Kris- och stödsamtal via Feelgood Företagshälsovård

Medarbetare och chefer har möjlighet att få upp till tio individuella samtal med psykolog.

  • Om du behöver en tid inom fem dagar, ring 08-522 47 630 måndag – fredag (8.00 - 17.00)
  • Vill du ha en tid längre fram än fem dagar boka via webben:

Akut krisstödstelefon via Falck Healthcare

Region Stockholms akuta krisstödstelefon är öppen för chefer och medarbetare som behöver få hjälp och stöd att hantera akuta situationer. Falck Healthcare AB är regionens upphandlade krisstöd och ger stöd till alla Region Stockholms verksamheter.

När du ringer får du tala med en legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut som har hög kompetens inom kris och krishantering.

  • Om du behöver akut stöd, ring Falck Healthcare på telefon: 0200-24 7 365
    (dygnet runt, alla dagar, inklusive röda dagar)
  • Uppdaterad: 17 mars 2022

  • Faktagranskad: 17 mars 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Charlotte Therup Svedenlöf, Regionalt kunskapscentrum kris- och katastrofpsykologi