Till start

Vårdgivarguiden

Vaccinationstäckningen för covid-19 är låg i Ukraina. Ungefär en tredjedel, (34,5 %) av befolkningen har fått 2 doser vaccin och 1,7 procent har fått påfyllnadsdos fram till den 23 februari enligt internationella data.

Region Stockholm erbjuder vaccination mot covid-19 enligt nedan:

Vuxna över 18 år som ankommer till Region Stockholm från Ukraina

Vuxna personer över 18 år erbjuds vaccination mot covid-19 på vårdcentralen eller på vaccinationsmottagningar.

Vaccinationerna registreras enligt gällande rutin för personer utan svenskt personnummer. Vårdgivare/Vaccinatör behöver säkerställa spårbarhet av vaccinationen i Vaccinera. Detta kan göras genom användning av reservnummer eller LMA nummer. Skapa reservnummer om det finns möjlighet. Om detta inte är möjligt och alltså både reservnummer och LMA saknas behöver individen få uppgifter om hur vaccinationen registrerats genom tex utdrag ur Vaccinera eller annan skriftlig dokumentation från vaccinatören. I utdraget ska det tydligt framgå hur namnet stavats vid registrering i Vaccinera.

Praktisk information och instruktioner för dig som vaccinerar mot covid-19.

Vaccination av barn 12–18 år som ankommer till Region Stockholm

I Ukraina är vaccinationstäckningen bland barn lägre än bland barn i Sverige även för övriga vaccinationer som ingår i barnvaccinationsprogrammet. Barn upp till 18 år som ankommer från Ukraina till Region Stockholm rekommenderas inte att vaccineras mot covid-19 i det allmänna vaccinationsspåret. Vaccination mot covid-19 erbjuds istället i samband med hälsoundersökning där hänsyn tas till övrig vaccinationsstatus hos barnet.

Information om covid-19 och vaccination

Informationsbladet finns på svenska, engelska, ryska och ukrainska.

  • Uppdaterad: 11 maj 2022

  • Faktagranskad: 18 mars 2022

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Elda Sparrelid, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen