Till start

Vårdgivarguiden

Stockholms läns landsting, från 1 januari 2019 Region Stockholm, har tecknat avtal med ett antal leverantörer för att stödja försörjningen av läkemedel.

Avtalet gäller:

 • beställningssystem för läkemedel på rekvisition
 • läkemedelsleveranser
 • beställning av extempore och cytostatika
 • läkemedelssupport.

Avtalet ger tillgång till läkemedelsrabatter

Regionägda vårdgivare måste använda avtalade leverantörer för beställning av läkemedel på rekvisition.

Privata vårdgivare som har avtal med Region Stockholm får välja om de vill ordna sin läkemedelsförsörjning med upphandlade leverantörer eller om de vill ordna sin läkemedelsförsörjning på något annat sätt.

Fördelen för privata vårdgivare att välja Region Stockholms leverantörer är att de får ta del av de rabatter på läkemedelspriser som är upphandlade.

Registrera din verksamhet i EK

För att utnyttja läkemedelsförsörjningsavtal behöver man inte avropa avtalet genom att skriva på något utan det är fritt att använda sig av det om man registrerar sina läkemedelsförsörjningsuppgifter i EK.

Uppgifter som ska registreras är:

 • organisationsuppgifter
 • uppgifter om läkemedelsförråd
 • vilka medarbetare som ska ha behörighet till beställningssystemet.

För att få tillgång till beställningssystemet krävs att ert läkemedelsförråd, samt de medarbetare som är behöriga att beställa läkemedel, är registrerade i Elektroniska Katalogen, EK.

Vårdgivaren ansvarar för att löpande uppdatera uppgifterna i EK.

EK-användarhandbok för läkemedelsförsörjningen

Beskriver hanteringen av information i EK för logistiken inom läkemedelsförsörjningen.

Elektroniska katalogen, EK

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

Blanketter för registrering

Uppdatering Proceedos säkerhetsprotokoll

Systemkrav

Vårdgivaren ansvarar för att medarbetare kan använda beställningssystemet på sina pc-arbetsplatser. Vissa tekniska krav ställs på datormiljön för att systemet ska fungera.

Proceedos säkerhetsprotokoll uppdateras 5 maj

Alla måste uppgradera sin webbläsare till en version som stöder TLS 1.2 eller högre. De flesta moderna webbläsare stöder TLS 1.2.

För att avgöra om din webbläsare stöder TLS 1.2 eller högre, kan du kontrollera det genom att gå till clienttest.ssllabs här nedan. 

Säkerställ att er organisation använder en kompatibel version av applikationer och webbläsare innan uppdateringen till TLS 1.2 för att fortsätta använda Proceedo-tjänster. 

Att använda icke-kompatibla versioner av applikationer och webbläsare efter uppdateringen leder till problem och kan kräva manuell uppdatering av applikationer.

Systemkrav beställa läkemedel

Uppdaterad 21 april 2021.

Utbildningsfilmer

Det är vårdgivarens ansvar att informera och utbilda medarbetare i rutiner och beställningssystem. Utbildningsfilmer finns tillgängliga där du kan lära känna beställningssystemet.

Kontakt

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

Kontakt för vårdgivare

Malin Alenius | Handläggare, Läkemedelsenheten

Region Stockholms läkemedelsförsörjning

Region Stockholms läkemedelsförsörjning

E-post/supporttelefon:

Relaterad information

Läkemedelsförsörjning i Region Stockholm

Samlad information om beställning och leverans av läkemedel på rekvisition, kommunala läkemedelsförråd och läkemedel för klinisk prövning.

 • Uppdaterad: 27 april 2021

 • Faktagranskad: 13 oktober 2020

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Britta Björkhag Johansson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen