Till start

Vårdgivarguiden

Region Stockholm har tecknat avtal med två leverantörer för att stödja försörjningen av läkemedel.

Avtalen gäller:

 • beställningssystem för läkemedel på rekvisition
 • läkemedelsleveranser
 • beställning av extempore och cytostatika
 • läkemedelssupport.

Avtalet ger tillgång till läkemedelsrabatter

Regionägda vårdgivare måste använda avtalade leverantörer för beställning av läkemedel på rekvisition.

Privata vårdgivare som har avtal med Region Stockholm får välja om de vill ordna sin läkemedelsförsörjning med upphandlade leverantörer eller om de vill ordna sin läkemedelsförsörjning på något annat sätt.

Fördelen för privata vårdgivare att välja Region Stockholms leverantörer är att de får ta del av upphandlade läkemedel med avtalade rabatter.

Registrera din verksamhet i EK

För att utnyttja läkemedelsförsörjningsavtalen behöver man inte avropa avtalen genom att skriva på något utan det är fritt att använda sig av det om man registrerar sina läkemedelsförsörjningsuppgifter i Elektroniska katalogen, EK.

Uppgifter som ska registreras är:

 • organisationsuppgifter
 • uppgifter om läkemedelsförråd (godsmottagare i EK)
 • vilka medarbetare som ska ha behörighet till beställningssystemet.

För att få tillgång till beställningssystemet krävs att ert läkemedelsförråd, samt de medarbetare som är behöriga att beställa läkemedel, är registrerade i EK.

Vårdgivaren ansvarar för att löpande uppdatera uppgifterna i EK.

Beskriver hanteringen av information i EK för att registrera uppgifter för läkemedelsförråd (godsmottagare) samt logistiken inom läkemedelsförsörjningen. Uppdaterad 27 januari 2023.

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

Blanketter för registrering

Om vårdgivaren tidigare inte har använt sig av regionens avtal om läkemedelsförsörjning, LMF-avtal, skickas alla tre blanketterna in. Vid eventuella ändringar används blankett 2 och 3.

De ifyllda blanketterna skickas via Serviceförvaltningens it-portal.

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  Systemkrav

  Vårdgivaren ansvarar för att medarbetare kan använda beställningssystemet på sina pc-arbetsplatser. Vissa tekniska krav ställs på datormiljön för att systemet ska fungera.

  Säkerställ att er organisation använder en kompatibel version av applikationer och webbläsare innan uppdateringen till Transport Layer Security (TLS) 1.2 för att fortsätta använda Proceedo-tjänster. 

  Att använda icke-kompatibla versioner av applikationer och webbläsare leder till problem och kan kräva manuell uppdatering av applikationer.

  Uppdaterad 21 april 2021.

  Beställningssystem för läkemedel på rekvisition

  I beställningssystemet (Proceedo) beställer du läkemedel på rekvisition, förutom cytostatika och individuellt anpassade TPN. Läs mer på sidan där du även hittar manualen och länk till utbildningsfilmer.

  Inloggning och instruktioner. Här beställer du läkemedel på rekvisition, förutom cytostatika och individuellt anpassade TPN.

  Kontakt för vårdgivare

  Malin Alenius|Handläggare, Läkemedelsenheten

  Region Stockholms läkemedelsförsörjning

  Region Stockholms läkemedelsförsörjning

  E-post/supporttelefon:

  Relaterad information

  Samlad information om beställning och leverans av läkemedel på rekvisition, kommunala läkemedelsförråd och läkemedel för klinisk prövning.

  • Uppdaterad: 18 januari 2023

  • Faktagranskad: 12 oktober 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Britta Björkhag Johansson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen