Till start

Vårdgivarguiden

Region Stockholm har genomfört en ny upphandling av läkemedelsförsörjningen och tecknat tre nya avtal. Avtalen har tilldelats Apoex AB och kommer att börja gälla vid olika tidpunkter.

I november 2023 träder två av avtalen i kraft, för läkemedelsleveranser, kvalitetsgranskning av läkemedelshantering och slutenvårdsdos.

I mars 2024 startar avtalet för steril extemporetillverkning och cytostatikaberedning samt leverans av läkemedel till regioninitierade kliniska läkemedelsprövningar.

Regionen har också upphandlat nya tjänster som avser distribution och lagerhållning vid särskild händelse och särskild lagerhållning. Detta ska möjliggöra en robust läkemedelsförsörjning även vid särskild händelse i samhället till exempel vid en pandemi.

Ändringar på grund av nya avtal

I de nya avtalen kommer samtliga läkemedelsleveranser direkt från Apoex, det vill säga inga läkemedelsleveranser kommer att gå via Medicarrier transport.
 
Kommande ändringar medför:

 • Nya tider för läkemedelsleveranser.
 • Nya stopptider för beställning av slutenvårdsdos
 • Nya priser för läkemedelsleverans och vissa tjänster. För vissa tjänster sker en kraftig prishöjning.

Förändringen av transporterna, för de enheter som har leveranser via Medicarrier transport idag, kommer troligen att medföra nödvändiga uppdateringar av val av kaj i partsinformationen i Elektroniska katalogen, EK. Detta kan bli aktuellt efter sommaren.

OBS! Inga ändringar av kaj ska göras innan ny information har publicerats.

Om ni som vårdgivare inte använder er av nuvarande läkemedelsförsörjningsavtal idag, det vill säga ni beställer inte läkemedel via Proceedo, då är ni inte registrerade som köpare.

Tjänsterna påfyllning av vätskevagn och läkemedelssupport ingår inte i de nya avtalen. Beställande enhet/vårdgivare kan ordna servicen i egen regi eller teckna egna avtal direkt med Apoex.

Uppdatera i Elektroniska katalogen, EK senast 31 maj

Uppgifter om leveransadresser i partsinformationen för läkemedelsförråden i EK behöver uppdateras av alla vårdgivare för att förtydliga för transportör/bud så de hittar fram till vårdenheten.

 • Ny standard för hur namnsättning på läkemedelsförråd och adresserna ska registreras i EK har tagits fram. Se uppdaterad "Ek-användarhandbok för läkemedelsförsörjningen".
  För vårdgivare som använder sig av nuvarande avtal är det endast adressuppgifterna, postnummer, telefonnummer och eventuellt läkemedelsförrådsnamn med prefix som behöver ses över.
 • Kontaktuppgifter är viktiga, Apoex ska kunna nå beställande enhet vid till exempel Indragningar av läkemedel för omedelbar åtgärd.

  Uppdateringarna i partsinformationen ska vara genomförda senast 31 maj 2023.

Beskriver hanteringen av information i EK för att registrera uppgifter för läkemedelsförråd (godsmottagare) samt logistiken inom läkemedelsförsörjningen. Uppdaterad 23 maj 2023.

Planerad övergång

Just nu arbetar regionen tillsammans med Apoex och Medicarrier transport för att planera övergången.
Mer information kommer löpande.

Kontakt

Region Stockholms läkemedelsförsörjningsförvaltning

 • Uppdaterad: 24 maj 2023

 • Faktagranskad: 10 mars 2023

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Britta Björkhag Johansson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen