Till start

Vårdgivarguiden

Region Stockholm har genomfört en ny upphandling av läkemedelsförsörjningen och tecknat tre nya avtal. Avtalen har tilldelats Apoex AB och kommer att börja gälla vid olika tidpunkter.

I november 2023 träder två av avtalen i kraft, för läkemedelsleveranser, kvalitetsgranskning av läkemedelshantering samt slutenvårdsdos.

I mars 2024 startar avtalet för steril extemporetillverkning och cytostatikaberedning samt leverans av läkemedel till regioninitierade kliniska läkemedelsprövningar.

Regionen har också upphandlat nya tjänster som avser distribution och lagerhållning vid särskild händelse och särskild lagerhållning. Detta ska möjliggöra en robust läkemedelsförsörjning även vid särskild händelse i samhället till exempel vid en pandemi.

Ändringar på grund av nya avtal

I de nya avtalen kommer samtliga läkemedelsleveranser direkt från Apoex, det vill säga inga läkemedelsleveranser kommer att gå via Medicarrier transport.
 
Kommande ändringar medför:

 • Nya tider för läkemedelsleveranser
 • Nya stopptider för beställning av slutenvårdsdos
 • Nya priser för läkemedelsleverans och vissa tjänster. För vissa tjänster sker en kraftig prishöjning.

Ändrade stopptider för beställning av slutenvårdsdos

Från 14 november 2023

Klockslag för beställning och klockslag för avtalad leveranstid
Stopptidpunkt för beställning Avtalad leveranstidpunkt
10.00 Senast  16.00
13.00 Senast  18.00

Priser för läkemedelsleverans och vissa tjänster

Priserna gäller från 14 november 2023

Prislistan gäller från avtalsövergång 14 november 2023.

Kostnad för direktleveranser av läkemedel (för enheter utanför akutsjukhus) och orderradspriser för beställningar. Gäller från avtalsövergång 14 november 2023.

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering och övriga tjänster. Gäller från 14 november 2023.

Priser från avtalsövergång 5 mars 2024

Priserna gäller vid avtalsövergång från 5 mars 2024.

Priserna avser tillverkningskostnaden per förpackning. Gäller från 5 mars 2024.

Priserna avser tillverkningskostnaden per förpackning. Gäller från 5 mars 2024.

Förändringen av transporterna, för de enheter som idag har leveranser via Medicarrier transport, kan medföra nödvändiga uppdateringar av val av kaj i partsinformationen i Elektroniska katalogen, EK. Detta blir innan avtalsstart i november.

OBS! Inga ändringar av kaj ska göras innan ny information har publicerats.

Om ni som vårdgivare inte använder er av nuvarande läkemedelsförsörjningsavtal idag, det vill säga ni beställer inte läkemedel via Proceedo, då är ni inte registrerade som köpare.

Tjänsten läkemedelssupport ingår inte i de nya läkemedelsförsörjningsavtalen.

Vätskevagnar: De flesta sjukhus med egna vätskelager går över till vätskevagnshantering i egen regi. De vårdgivare som inte har vätskeförråd kan få vätskevagnspåfyllning via Apoex eget vätskelager i Bromma.

Läkemedelssupport: Vid frågor, kontakta din lokala sjukhusapoteksfunktion.

Uppdatera uppgifter i Elektroniska katalogen, EK

Uppgifter om leveransadresser i partsinformationen för läkemedelsförråden i EK behöver uppdateras av alla vårdgivare för att förtydliga för transportör/bud så de hittar fram till vårdenheten.

 • Ny standard för hur namnsättning på läkemedelsförråd och adresserna ska registreras i EK har tagits fram. Se uppdaterad "Ek-användarhandbok för läkemedelsförsörjningen".
  För vårdgivare som använder sig av nuvarande avtal är det endast adressuppgifterna, postnummer, telefonnummer och eventuellt läkemedelsförrådsnamn med prefix som behöver ses över.
 • Kontaktuppgifter är viktiga, Apoex ska kunna nå beställande enhet vid till exempel Indragningar av läkemedel för omedelbar åtgärd.
 • Vid utebliven uppdatering finns risk att läkemedelsleveranser hamnar på fel adress eller uteblir helt och patientsäkerheten riskeras.

Beskriver hanteringen av information i EK för att registrera uppgifter för läkemedelsförråd (godsmottagare) samt logistiken inom läkemedelsförsörjningen. Uppdaterad 11 augusti 2023.

Planerad övergång

De första läkemedelsleveranserna via Apoex kommer att starta i mitten av september, efter fastställt schema. Berörda enheter blir kontaktade av läkemedelsförsörjningsförvaltningens vårdgivarrepresentanter. 

Från den 14 november kommer inga läkemedel att levereras via Medicarrier.

Kontakt

Region Stockholms läkemedelsförsörjningsförvaltning

 • Uppdaterad: 8 september 2023

 • Faktagranskad: 10 mars 2023

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Britta Björkhag Johansson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen