Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Villkor för fakturering av regionssubventioner från apotek

Region Stockholm, organisationsnummer 232100-0016, tillåter under vissa förutsättningar fakturering av patientens egenavgift från apotek.

Region Stockholm subventionerar vissa läkemedel utöver läkemedelsförmånerna till vissa individer och patientgrupper. Vissa subventioner är lagstadgade att regionen ska utge, andra är beslutade av regionfullmäktige.

Apoteksaktören är skyldig att vid utlämnande av läkemedel och hjälpmedel som omfattas av dessa villkor följa angivna regler och inte rekommendera alternativ som innebär onödiga fördyringar för patienten eller regionen.

Följande villkor gäller för fakturering

 • Apoteksaktören ska sammanställa en samlingsfaktura månadsvis per subventionstyp.
 • Apoteksaktören måste säkerställa att subventionen utges till patienter som är folkbokförda i Stockholms län.
 • Regler per subventionstyp ska följas i enlighet med dokument på denna sida.
 • Region Stockholm tillämpar betalning om 30 dagar netto.

Region Stockholms skyldighet att betala upphör om:

 • apoteksaktören inte följer de regler som anges inom respektive subvention och inte rättar påtalade fel
 • tillstånd från Läkemedelsverket upphör.

För att säkerställa snabb handläggning är det viktigt för apotek att löpande hålla sig uppdaterade avseende förändringar inom subventionerna.

Förändringar gällande läkemedel utanför förmånen

Enheten för individuella vårdärenden, Region Stockholm, har från och med 1 januari 2020 inte längre kostnadsansvar för läkemedel utanför förmånen som förskrivs från följande sjukhus:

 • Karolinska universitetssjukhuset Solna och Huddinge
 • Södersjukhuset
 • Danderyds sjukhus
 • Södertälje sjukhus
 • Sankt Eriks ögonsjukhus

Vid fakturor som gäller någon av dessa vårdgivare ska apoteken kontakta respektive sjukhus.

Region Stockholms skyldighet att betala upphör om:

 • apoteksaktören inte följer de regler som anges inom respektive subvention och inte rättar påtalade fel
 • tillstånd från Läkemedelsverket upphör.

För att säkerställa snabb handläggning är det viktigt för apotek att löpande hålla sig uppdaterade avseende förändringar inom subventionerna.

Regionssubventioner för läkemedel

För ungdomar till och med 25 år folkbokförda i Stockholms län. Uppdaterad 8 oktober 2020.

Informationsmaterial

Kontakt

Siobhan Wallhuss

Relaterat

 • Uppdaterad: 1 juni 2021

 • Faktagranskad: 1 juni 2021

 • Redaktör: Björn Nordlund

 • Faktagranskare: Siobhan Wallhuss, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen