Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Dosapoteken, som expedierar dosförpackade läkemedel, gör i ordning och distribuerar läkemedelsrullarna. Upphandlad leverantör för öppenvårdsdos i Region Stockholm till i januari 2023 är Svensk Dos.

I januari 2023 byts leverantör för tjänsten öppenvårdsdos i Region Stockholm-Gotland. Leveranser av dosläkemedel samt hela förpackningar till dospatienter går över till Apoteket AB och Apotekstjänst Sverige AB. Förskrivning och leverans av dosrullar fungerar som vanligt under januari men det finns vissa begränsningar. Mer information finns i nyheten:

Reservrutin för öppenvårdsdospatienter (Pascal) 

Under övergångsperioden 9-30 januari 2023 behöver vårdpersonal följa en reservrutin för öppenvårdsdospatienter (Pascal) till följd av påverkan av funktioner i Pascal inför byte av dosleverantörer. Reservrutinen beskrivs nedan samt i pdf-dokumentet:

Alla förskrivningar av dosförpackade läkemedel görs i Pascal och journalförs i patientens journal.

Rutin på akutmottagning eller vid utskrivning från slutenvård

Gäller inför återgång till boendet eller hemmet (gäller under perioden 9-30 januari 2023).

 • Läkemedel som är nyinsatta eller dosändrade under vårdtiden och som förskrivs som dosdispenserade läkemedel i Pascal kommer att levereras som vanligt (från Dosapoteket) under hela övergångsperioden.
 • Läkemedel som är nyinsatta eller dosändrade under vårdtiden och som förskrivs som helförpackningar i Pascal eller i ett journalsystem, blir visserligen synliga i Pascal, men kommer under övergångsperioden inte att kunna beställas för leverans från Dosapoteket. Förskrivna helförpackningar kommer däremot kunna hämtas på vilket apotek som helst. Informera boendet eller hemsjukvården vid muntlig rapportering om vilka läkemedel som förskrivits, och se till att detta framgår i läkemedelsberättelsen i utskrivningsmeddelandet som medföljer patienten. Använd termen ”Recept skickade till apotek”.
 • Säkerställ vid muntlig rapportering till boende eller hemsjukvården att utskrivna läkemedel kommer patienten tillhanda:

  Om anhöriga är med vid utskrivning är det enklaste sättet att säkerställa läkemedelstillgång till patienten att anhöriga hämtar dessa läkemedel på apotek. För att personal inom äldreomsorgen skall kunna hämta ut läkemedel krävs det nämligen att patienten ger fullmakt för sina apoteksärenden.

  Om anhöriga inte kan hämta ut läkemedel på apotek i samband med utskrivning, se till att säkra läkemedelstillgången genom att förse patient med läkemedel som räcker en tid framåt (rekommendation: minst 7 dagar, behovet fastställs vid muntlig rapportering till boendet eller hemsjukvården).

Kontaktuppgifter

Svensk Dos AB (befintlig leverantör fram till byte)

Införandeprojektet

 • Uppdaterad: 12 januari 2023

 • Faktagranskad: 12 januari 2023

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Marie Almén, hälso- och sjukvårdsförvaltningen