Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Riktlinjerna är fastställda av hälso- och sjukvårdsdirektör Barbro Naroskyin
2016-03-09.

Region Stockholms allmänna riktlinjer för information och marknadsföring som gäller alla vårdgivare med avtal. Uppdaterat 2016-04-15

Gäller för vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

Det finns även ett material framtaget som stödjer privata vårdgivare kring uppdragsmärkets användning.

Det märke som visar att en vårdgivare arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Här kan du läsa om uppdragsmärket, se exempel på användning och ladda ner märket.

Relaterad information

Vårdgivaren ska i detta sammanhang, liksom vid alla andra vårdkontakter, bemöta patienter och anhöriga med en god etik och stor respekt.

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

Patientavgifterna i avgiftshandboken gäller för hela befolkningen, både inom- och utomlänspatienter.

  • Uppdaterad: 25 september 2019

  • Faktagranskad: 25 september 2019

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Hanna Ahonen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen