Till start

Vårdgivarguiden

Allmänna riktlinjer

Uppdraget ska tydliggöras

Alla verksamheter som har avtal med Region Stockholm arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Relationen mellan Region Stockholm och uppdragstagaren ska därför tydligt framgå i alla kommunikativa sammanhang. Privata vårdgivare gör det genom att använda uppdragsmärket.

Tryckt material

I annonser och annan marknadsföring som rör uppdraget ska en tydlig och identifierbar avsändare anges. Dessutom ska alltid uppdragsmärket med Region Stockholms symbol och tillhörighetstext finnas som visar att vårdgivaren arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

Anslag

På mottagningen ska det finnas ett anslag med mottagningens och vårdgivarens namn. Där ska framgå att vårdgivaren arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

I dokumentet ”Så här kan du använda uppdragsmärket” finns exempel på hur märket kan användas. Dokumentet svarar också på hur märket kan placeras på webbplatser, tryckt material och annonser.

Här finns exempel på hur du kan använda uppdragsmärket.

Mallar i Word för utskrift

Här finns färdiga mallar för enklare utskrifter att ladda ner. De finns i två versioner, en med bara uppdragsmärket och en med utrymme att skriva in mottagningens namn. Båda versionerna finns i A4, A5, A6.

Mallar med uppdragsmärket

Mallar med utrymme att skriva in mottagningens namn

Om märket

Märket som visar ”På uppdrag av Region Stockholm”, finns i svart eller vitt utförande för användning på ljus respektive mörk botten.

Uppdragsmärket för tryck, webb och officepaketet

Här ser du exempel på märket och utföranden som kan laddas ner.
För att ladda ner, högerklicka på bilden och välj ”Spara bild som”.

Svart uppdragsmärke

 

Vitt (negativt) uppdragsmärke

Märket finns även i formatet svart eps samt vit eps:
På uppdrag av_svart.eps
På uppdrag av_vit.eps

Frågor om användning

Kontakta i första hand din avtalshandläggare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid frågor om användning av uppdragsmärket eller Katharina Wahlstedt.

Katharina Wahlstedt|Kommunikationsavdelningen

Verksamheter inom Region Stockholm

Verksamheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) följer Grafiska riktlinjer Region Stockholm. Region Stockholms egenprofilerade bolag ska ange att de är en del av Region Stockholm. Se avsnitt ”Egenprofilerade verksamheter” i Grafiska riktlinjer Region Stockholm.

Läs mer

  • Uppdaterad: 4 april 2023

  • Faktagranskad: 4 april 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Katharina Wahlstedt, hälso- och sjukvårdsförvaltningen