Brödsmule-navigation

För att ge möjlighet att rapportera vårdkontakter för olika personkretsar har vissa taxekoder fått ett utökat användningsområde.

Alla som söker vård inom Region Stockholm har med anledning av covid-19, enligt beslut av Region Stockholm, rätt till avgiftsfri provtagning, vård och behandling på samma villkor som bosatta i Sverige. Taxekoden är obligatorisk att rapportera vid varje kontakt i öppen vård.

Nedan redogörs vilket tillägg respektive taxa har fått. Taxekoderna beskrivs i sin helhet i baslistan över taxekoder.

Tillämpningen gäller från och med 1 mars 2020 och tillsvidare.

Taxekoder

Baslista över de taxekoder som vårdgivare använder vid rapportering av vårdkontakter i öppen vård till Gemensamt vårdregister, GVR.

Rapporteringsanvisningar a-ö

Här hittar du anvisningar, per vårdområde, för hur vårdkontakter ska rapporteras för utbetalning av ersättning.

Taxa 19 - fullt betalande

Särskild tillämpning med anledning av covid-19 gällande provtagning, vård och behandling:

Gäller personer som inte är folkbokförda i Sverige och som är studerande, arbetskraftsinvandrare, anhöriginvandrare som ännu inte fått svenskt personnummer, turister samt EU-medborgare som inte kan uppvisa giltigt EU-kort eller intyg på sjukförsäkring från hemlandet. Dessa patientgrupper ska enligt beslut av Region Stockholm få kostnadsfri provtagning, vård och behandling för corona-vård på samma sätt som folkbokförda.

Taxa 69 - asylsökande, avgiftsbefriad

Tillämpning med anledning av covid-19 gällande provtagning, vård och behandling:

Gäller personer som inte är folkbokförda i Sverige och som är asylsökande. Dessa ska få kostnadsfri provtagning, vård och behandling för corona-vård på samma sätt som folkbokförda.

Taxa 78 - person utan tillstånd, avgiftsbefriad

Tillämpning med anledning av covid-19 gällande provtagning, vård och behandling:

Gäller personer som inte är folkbokförda i Sverige och som är personer utan tillstånd. Dessa ska få kostnadsfri provtagning, vård och behandling för corona-vård på samma sätt som folkbokförda.

Taxa 96 - kvotflykting, avgiftsbefriad

Tillämpning med anledning av covid-19 gällande provtagning, vård och behandling:

Gäller personer som inte är folkbokförda i Sverige och som är kvotflyktingar. Dessa ska få kostnadsfri provtagning, vård och behandling för corona-vård på samma sätt som folkbokförda.