Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH)

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt Förfrågningsunderlag enligt LOV Vårdval Avancerad sjukvård i hemmet ASiH. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Har du frågor eller funderingar?

Om du vill veta mer om vad de olika koderna betyder och hur de används, eller mer om hur du kan använda rapporteringsanvisningens funktionalitet, finns mycket att läsa på sidorna Om att rapportera.

Där finns också frågor och svar samlat, och kontaktvägar där du kan söka dig vidare om du har specifika frågor som du inte finner svar på. 

Modellnummer för felsökning

Modellnumret är viktigt när ni kontaktar SLL-IT eller HSF vid till exempel felsökning kring ersättning. Modellnumret rapporteras inte från PAS, utan det syns i Avstämningsfunktionen (AF).

I ERSMO bearbetas den rapporterade informationen för detta avtal i enlighet med följande modell:

  • 100 Vårdval ASiH - Besök
  • 103 Vårdval ASiH - Vårdperiod