Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Ätstörningsvård, specialiserad

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt Förfrågningsunderlag enligt Avtal för Ätstörningsvård, specialiserad och Avtal för Ätstörningsvård för patienter med hetsätningsstörningsdiagnos, specialiserad. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument. Avser modellerna 029 och 076.

Vårdkontakter

Mottagningsbesök

Gruppbesök och gruppteambesök

Konferens med patient och/eller företrädare

Distanskontakt

Övriga besök

Din filtrering gav inga träffar.