Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH)

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt Förfrågningsunderlag enligt LOV Vårdval Avancerad sjukvård i hemmet ASiH. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Vårdperiod

Öppen vård

Din filtrering gav inga träffar.