Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Barnavårdscentral, BVC

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag (FFU) Vårdval Barnavårdcentral. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Ersättningskoden som anges på en vårdkontakt ska inte rapporteras om inget annat anges. Undantaget är de ersättningskoder som anges under rubrik "rapportera produkt".

Ny- eller återbesök på mottagning

Teambesök

Hembesök

Besök på annan plats

Distanskontakt

Din filtrering gav inga träffar.