Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Beroendevård, öppen

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag enligt avtal för Beroendevård, specialiserad. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument. Avser modell 209.

Företrädare för patient

När hälso och sjukvårdspersonal möter företrädare för patienten utan att patienten är närvarande ges ersättning. Ersättningen ges enligt de produkter som beskrivs i denna rapporteringsanvisning. Vårdkontakten dokumenteras i patientens journal och rapporteras på patientens personnummer.

För patienter 18 år och äldre: företrädare definieras som person (god man, närstående eller annan som patienten själv utsett som företrädare) som enligt lag har rätt att företräda patienten i kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal eller som av patienten getts en sådan roll. Obligatorisk KVÅ-kod:

XS001 Information och rådgivning med företrädare för patienten

För patienter yngre än 18 år: patientbegreppet är utvidgat i barn och ungdomspsykiatrin så att besök med enbart förälder/föräldrar kan räknas som ett patientbesök.