Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Beroendevård, öppen

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag enligt avtal för Beroendevård, specialiserad. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument. Avser modell 209.

Manuell fakturering

Uppmärksamma att vissa vårdkontakter inte ersätts via Vårdfaktura. Fakturering av ersättningar gällande vårdkontakter för gömda/papperslösa, kvotflyktingar, utlandssvenskar, EU/EES-medborgare med EU-kort, eller från länder med konventionsavtal med Sverige sker enligt särskild rutin.

För självbetalande patienter måste vårdenheten säkerställa betalningen för hela vårdtjänsten från patienten. Detta eftersom det inte utgår någon ersättning till vårdenheten från det offentliga i dessa fall.

Faktureringsrutin - besök av utomlänspatienter
Här beskrivs hur utomlänsfakturering görs för besök inom vårdval specialiserad fysioterapi.

Manual - Vårdfaktura Utomlänsfakturering
Här beskrivs hur du lägger in fakturaunderlaget i Vårdfaktura.

Fakturaunderlag till vårdfaktura
Excelfilen ska laddas upp som tillägg i Vårdfaktura.