Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Fotsjukvård Norrtälje

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag vårdval Fotsjukvård. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Mottagningsbesök

Hembesök

Din filtrering gav inga träffar.