Rapporteringsanvisningar

Fotsjukvård

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag vårdval Fotsjukvård. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Mottagningsbesök

Diabetespat, (fotsjukvård)

Ersättningskod: 20076
 • Öppenvårdsbesök som inte har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde (klinik/bas-enhet/motsvarande), vårdcentral eller motsvarande rapporteras som Nybesök. Besök med medicinskt sambad med tidigare besök eller vårdtillfälle rapporteras Mottagningsbesök.

  Vid förnyad remiss med medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle rapporteras Mottagningsbesök. När medicinskt samband saknas rapporteras Nybesök.

 • Produktkod ska rapporteras av vårdgivaren från det egna patientadministrativa systemet (PAS).

 •  

Tolk, fotsjukvård,

Ersättningskod: 20100

Cirkulationsrubbningar, (fotsjukvård)

Ersättningskod: 20082
 • Öppenvårdsbesök som inte har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde (klinik/bas-enhet/motsvarande), vårdcentral eller motsvarande rapporteras som Nybesök. Besök med medicinskt sambad med tidigare besök eller vårdtillfälle rapporteras Mottagningsbesök.

  Vid förnyad remiss med medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle rapporteras Mottagningsbesök. När medicinskt samband saknas rapporteras Nybesök.

 • Produktkod ska rapporteras av vårdgivaren från det egna patientadministrativa systemet (PAS).

 •  

Tolk, fotsjukvård,

Ersättningskod: 20100

Grava fotproblem, (fotsjukvård)

Ersättningskod: 20088
 • Öppenvårdsbesök som inte har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde (klinik/bas-enhet/motsvarande), vårdcentral eller motsvarande rapporteras som Nybesök. Besök med medicinskt sambad med tidigare besök eller vårdtillfälle rapporteras Mottagningsbesök.

  Vid förnyad remiss med medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle rapporteras Mottagningsbesök. När medicinskt samband saknas rapporteras Nybesök.

 • Produktkod ska rapporteras av vårdgivaren från det egna patientadministrativa systemet (PAS).

 •  

Tolk, fotsjukvård,

Ersättningskod: 20100

Andra fotsjukdomsfall, (fotsjukvård)

Ersättningskod: 20094
 • Öppenvårdsbesök som inte har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde (klinik/bas-enhet/motsvarande), vårdcentral eller motsvarande rapporteras som Nybesök. Besök med medicinskt sambad med tidigare besök eller vårdtillfälle rapporteras Mottagningsbesök.

  Vid förnyad remiss med medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle rapporteras Mottagningsbesök. När medicinskt samband saknas rapporteras Nybesök.

 • Produktkod ska rapporteras av vårdgivaren från det egna patientadministrativa systemet (PAS).

 •  

Tolk, fotsjukvård,

Ersättningskod: 20100

Hembesök

Diabetespat, (fotsjukvård)

Ersättningskod: 20076
 • Produktkod ska rapporteras av vårdgivaren från det egna patientadministrativa systemet (PAS).

 •  

Tolk, fotsjukvård,

Ersättningskod: 20100

Hembesök, (fotsjukvård)

Ersättningskod: 20075

Cirkulationsrubbningar, (fotsjukvård)

Ersättningskod: 20082
 • Produktkod ska rapporteras av vårdgivaren från det egna patientadministrativa systemet (PAS).

 •  

Tolk, fotsjukvård,

Ersättningskod: 20100

Hembesök, (fotsjukvård)

Ersättningskod: 20075

Grava fotproblem, (fotsjukvård)

Ersättningskod: 20088
 • Produktkod ska rapporteras av vårdgivaren från det egna patientadministrativa systemet (PAS).

 •  

Tolk, fotsjukvård,

Ersättningskod: 20100

Hembesök, (fotsjukvård)

Ersättningskod: 20075

Andra fotsjukdomsfall, (fotsjukvård)

Ersättningskod: 20094
 • Produktkod ska rapporteras av vårdgivaren från det egna patientadministrativa systemet (PAS).

 •  

Tolk, fotsjukvård,

Ersättningskod: 20100

Hembesök, (fotsjukvård)

Ersättningskod: 20075
Din filtrering gav inga träffar.