Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Fysioterapi, specialiserad Stockholm

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt Förfrågningsunderlag enligt LOV Vårdval Specialiserad Fysioterapi. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Enskilt mottagningsbesök

Enskilt distanskontakt

Enskilt hembesök

Besök på annan plats

Behandling i grupp på mottagning

Tilläggsuppdrag - Behandling i bassäng

Tilläggsuppdrag - Behandling lymfödem

Tilläggsuppdrag - Modifierad CI-terapi

Din filtrering gav inga träffar.