Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Fysioterapi, specialiserad Stockholm

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt Förfrågningsunderlag enligt LOV Vårdval Specialiserad Fysioterapi. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Information om flera besök för en patient på samma dag

Information om flera besök för en patient på samma dag (se text i Regelverket för rapportering av vårdkontakter)

Förtydliganden avseende samma yrkeskategori

Två insatser av samma yrkeskategori utgör ett långt besök. Undantagsvis kan maximalt två besök hos samma profession rapporteras samma dag förutsatt att samtliga av följande grundkriterier är uppfyllda:

 • Besöken ska vara planerade i förväg.
 • Förutsättningen ska vara att det ska underlätta för patienten.
 • Besöken ska innehålla självständiga bedömningar och eller åtgärder.
 • Särskilda medicinska skäl ska föreligga och dokumenteras i journalen.
 • OBSERVERA: Patienten betalar två patientavgifter.

 • Om ovanstående grundkriterier är uppfyllda gäller följande vid olika besökstyper:
  Det är möjligt att för samma patient och datum rapportera maximalt två olika besökstyper. Detta förutsätter att det finns särskilda medicinska skäl som dokumenteras i journalen.
  OBSERVERA: Ny- och återbesök får inte kombineras.

 • Om ovanstående grundkriterier är uppfyllda gäller följande vid samma besökstyp:
  • Behandling i grupp på mottagning och tilläggstjänst behandling i grupp i bassäng.
  • Enskilt mottagningsbesök och tilläggstjänst behandling av lymfödem.