Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Fysioterapi, specialiserad Stockholm

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt Förfrågningsunderlag enligt LOV Vårdval Specialiserad Fysioterapi. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Koder för avdrag av patientavgifter – primärvården

När patienten betalar patientavgift kontant, med betalkort eller via faktura eller inbetalningskort dras motsvarande patientavgift av från vårdgivarens ersättning. Du behöver inte rapportera något särskilt för att avdraget ska göras, utan det sker automatiskt baserat på hur vårdkontakten i sig har rapporterats. 

I de situationer där dessa avdrag är aktuella kommer ersättningen för vårdkontakten alltså att bestå av:

  • en eller flera produktkoder för att ersätta vårdtjänsten och
  • nedan angivna kod som skapar ett avdrag på den totala ersättningen.

I undantagsfall beräknas vårdgivarens totala ersättning på andra sätt, där avdraget kan vara en del av beräkningen. Detta regleras i varje enskilt avtal.

 

Från och med 1 april 2022 gäller enhetstaxa för patientavgifter. Patientavgiften, oavsett besökstyp eller yrkeskategori, är 250 kr. Fullt patientavgiftsavdrag är 250 kr och reducerat patientavgiftsavdrag är ett schablonavdrag på 125 kr.

 

 
Taxa För Pris i kr Användningsområde Besökstyp Yrkeskategori Produkt
01, 95 Läkare primärvård  250 Vårdkontakt med läkare inom primärvård, t.ex. husläkare eller närakut. 0, 1, 8, 9*, A, B, L, P 01-69 29G03 
10 Läkare primärvård, upp till frikort 125 Vårdkontakt med läkare inom primärvård, t.ex. husläkare eller närakut, resterande avgift upp till frikort. 0, 1, 8, 9*, A, B, L, P 01-69 29G04 
01,  95 Annan personal primärvård 250  Vårdkontakt med annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare (ej fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, naprapat eller kiropraktor) 0, 1, 8, 9*, A, B, L, P 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99, A1, A2, A4, A5, A6 29G05 
10  Annan personal primärvård, upp till frikort 125  Vårdkontakt med annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare, resterande avgift upp till frikort (ej fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, naprapat eller kiropraktor) 0, 1, 8, 9*, A, B, L, P 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99, A1, A2, A4, A5, A6 29G06 
12, 71  Läkare primärvård, för  asylsökande 50  Vårdkontakt med läkare inom primärvård, patientgrupp Asylsökande och personer utan tillstånd. 0, 1, 8, 9*, A, B, L, P 01-69 29G11 
12, 71 Annan personal primärvård, för asylsökande 25  Vårdkontakt med annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare med remiss från läkare, patientgrupp Asylsökande och personer utan tillstånd. 0, 1, 8, 9*, A, B, L, P 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99, A1, A2, A4, A5, A6  29G12 
01, 95 Hembesök läkare primärvård 250 Vårdkontakt i hemmet av läkare verksam inom primärvård. 2, H 01-69  29G13
10  Hembesök läkare primärvård, upp till frikort 125  Vårdkontakt i hemmet av läkare verksam inom primärvård, resterande avgift upp till frikort. 2, H 01-69  29G14
01, 02, 95  Fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, naprapat eller kiropraktor 250 Vårdkontakt med fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, naprapat eller kiropraktor. 0, 1, 8, 9*, A, B, L, P 77, 78, 79, A2, A3 29G19
10 Fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, naprapat eller kiropraktor, upp till frikort 125  Vårdkontakt med fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, naprapat eller kiropraktor. Resterande avgift till frikort.  0, 1, 8, 9*, A, B, L, P 77, 78, 79, A2, A3

29G20

* Besökstyp 9 gäller endast för videmöte, avdraget görs i de fall åtgärdskod UX007 rapporteras och när ersättning för videokontakt är implementerad i avtalet.