Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisning

Fysioterapi, specialiserad Norrtälje

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt Förfrågningsunderlag enligt LOV Vårdval Specialiserad Fysioterapi. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Mottagningsbesök

Hembesök

Besök på annan plats

Gruppbesök på mottagning

Avslutande gruppbesök på friskvårdsanläggning

Distanskontakt

Tilläggstjänst - Bassängträning

Tilläggstjänst - Lymfödembehandling

Tilläggsuppdrag Mottagningsverksamhet på HLM

Tilläggsuppdrag Mottagningsverksamhet på BUMM

Din filtrering gav inga träffar.