Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Gynekologi, specialiserad

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt Förfrågningsunderlag enligt vårdval Specialiserad gynekologi. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Basuppdrag

Bas Besök, gyn

Basuppdrag - Kombikakod: Gynekologi öppen vård Ersättningskod: 25157

Bas Resurskr besök, gyn

Basuppdrag - Kombikakod: Gynekologi öppen vård Ersättningskod: 25158

Bas Mycket resurskr besök, gyn

Basuppdrag - Kombikakod: Gynekologi öppen vård Ersättningskod: 25159

Cervixcancerscreening, ULP, VV Gyn

Basuppdrag - Kombikakod: Gynekologi öppen vård Ersättningskod: 25034

Telefonkontakt

Basuppdrag - Kombikakod: Gynekologi öppen vård Ersättningskod: 25000

Basuppdrag medicinsk abort

Abort Första besök, gyn

Medicinsk abort - Kombikakod: Gynekologi öppen vård Ersättningskod: 25176

Abort Medicinsk, gyn

Medicinsk abort - Kombikakod: Gynekologi öppen vård Ersättningskod: 25177

Abort Tredje besök, gyn

Medicinsk abort - Kombikakod: Gynekologi öppen vård Ersättningskod: 25179

Abort Kontrollbesök, gyn

Medicinsk abort - Kombikakod: Gynekologi öppen vård Ersättningskod: 25180

Abort Psykosoc. rådgivning, gyn

Medicinsk abort - Kombikakod: Gynekologi öppen vård Ersättningskod: 25181

Abort Preventivmedelsutredning

Medicinsk abort - Kombikakod: Gynekologi öppen vård

Basuppdrag uppföljning av gynekologisk cancer

Identiskt med övriga besök i vårdvalet.

Uppföljning cancer - Kombikakod: Gynekologi öppen vård

Basuppdrag utredning cellförändringar

Identiskt med övriga besök i vårdvalet

Utredning cellförändringar - Kombikakod: Gynekologi öppen vård

Tilläggsuppdrag kirurgi - enklare dagkirurgi

Kirurgi-ingrepp nivå 1, gyn

Enklare dagkirurgi - Kombikakod: Gynekologi öppen vård Ersättningskod: 25160

Kirurgi-ingrepp nivå 2, gyn

Enklare dagkirurgi - Kombikakod: Gynekologi öppen vård Ersättningskod: 25161

Konisation, gyn

Enklare dagkirurgi - Kombikakod: Gynekologi öppen vård Ersättningskod: 25424

Tilläggsuppdrag kirurgi - prolaps och inkontinens

Prolaps o Inkontinens nivå 1a, gyn

Prolaps och inkontinens - Kombikakod: Gynekologi öppen vård Ersättningskod: 25162

Prolaps o Inkontinens nivå 1b, gyn

Prolaps och inkontinens - Kombikakod: Gynekologi öppen vård Ersättningskod: 25318

Prolaps o Inkontinens nivå 2, gyn

Prolaps och inkontinens - Kombikakod: Gynekologi öppen vård Ersättningskod: 25163

Prolaps o Inkontinens nivå 3, gyn

Prolaps och inkontinens - Kombikakod: Gynekologi öppen vård Ersättningskod: 25164

Prolaps o Inkontinens nivå 4, gyn

Prolaps och inkontinens - Kombikakod: Gynekologi öppen vård Ersättningskod: 25165

Prolaps o Inkontinens nivå 5, gyn

Prolaps och inkontinens - Kombikakod: Gynekologi öppen vård Ersättningskod: 25166

Tilläggsuppdrag kirurgi - hysteroskopi

Hysteroskopi nivå 1, gyn

Hysteroskopi - Kombikakod: Gynekologi öppen vård Ersättningskod: 25167

Hysteroskopi nivå 2, gyn

Hysteroskopi - Kombikakod: Gynekologi öppen vård Ersättningskod: 25168

Hysteroskopi nivå 3, gyn

Hysteroskopi - Kombikakod: Gynekologi öppen vård Ersättningskod: 25169

Tilläggsuppdrag kirurgi - laparoskopi och laparotomi

Laparoskopi/tomi nivå 1a, gyn

Laparoskopi och laparotomi - Kombikakod: Gynekologi öppen vård Ersättningskod: 25171

Laparoskopi/tomi nivå 1b, gyn

Laparoskopi och laparotomi - Kombikakod: Gynekologi öppen vård Ersättningskod: 25172

Laparoskopi/tomi nivå 1c, gyn

Laparoskopi och laparotomi - Kombikakod: Gynekologi öppen vård Ersättningskod: 25173

Laparoskopi/tomi nivå 1d, gyn

Laparoskopi och laparotomi - Kombikakod: Gynekologi öppen vård Ersättningskod: 25174

Laparoskopi/tomi nivå 1e, gyn

Laparoskopi och laparotomi - Kombikakod: Gynekologi öppen vård Ersättningskod: 25175

Tilläggsuppdrag kirurgi - kirurgisk abort

Abort Första besök, gyn

Kirurgisk abort - Kombikakod: Gynekologi öppen vård Ersättningskod: 25176

Abort Kirurgisk, gyn

Kirurgisk abort - Kombikakod: Gynekologi öppen vård Ersättningskod: 25178

Abort Psykosoc. rådgivning, gyn

Medicinsk abort - Kombikakod: Gynekologi öppen vård Ersättningskod: 25181

Abort Preventivmedelsutredning

Medicinsk abort - Kombikakod: Gynekologi öppen vård

Sluten vård - Kirurgi

Enligt respektive vårdkontakt

Sluten vård - Kombikakod: Gynekologi sluten vård

Tilläggsuppdrag fertilitet - fertilitet

Utredn Fertilitet Besök, gyn

Fertilitet - Kombikakod: Fertilitet Ersättningskod: 25182

Utredn Fertilitet Resurskr besök, gyn

Fertilitet - Kombikakod: Fertilitet Ersättningskod: 25183

Utredn Fertilitet Mycket Resurskr besök, gyn

Fertilitet - Kombikakod: Fertilitet Ersättningskod: 25184

Tilläggsuppdrag fertilitet - missfallsutredning

Utredn Missfall Besök, gyn

Fertilitet - Kombikakod: Fertilitet Ersättningskod: 25191

Utredn Missfall Resurskr besök, gyn

Fertilitet - Kombikakod: Fertilitet Ersättningskod: 25192

Tilläggsuppdrag fertilitet - särskild prövning

Utredn Fertilitet Psykosocial utredning enligt lag, gyn

Fertilitet - Kombikakod: Fertilitet Ersättningskod: 25194

Tilläggsuppdrag assisterad befruktning - insemination

Assisterad befruktning Insemination, gyn

Assisterad befruktning - Kombikakod: Assisterad befruktning Ersättningskod: 25196

Tilläggsuppdrag assisterad befruktning - IVF

Assisterad befruktning Fas 1, IVF-äggplockning, gyn

Assisterad befruktning - Kombikakod: Assisterad befruktning Ersättningskod: 25197

Assisterad befruktning Fas 2, IVF-transfer embryo, gyn

Assisterad befruktning - Kombikakod: Assisterad befruktning Ersättningskod: 25198

Assisterad befruktning Fas 3, IVF-återförning, gyn

Assisterad befruktning - Kombikakod: Assisterad befruktning Ersättningskod: 25199

Assisterad befruktning Avbruten behandling, gyn

Assisterad befruktning - Kombikakod: Assisterad befruktning Ersättningskod: 25200

Tilläggsuppdrag ultraljud

Ultraljud nivå 1, gyn

Ultraljud - Kombikakod: Ultraljud Ersättningskod: 25203

Ultraljud nivå 2, gyn

Ultraljud - Kombikakod: Ultraljud Ersättningskod: 25204

Ultraljud nivå 3, gyn

Ultraljud - Kombikakod: Ultraljud Ersättningskod: 25205

Tilläggsuppdrag uroterapi

Uroterapi Besök, gyn

Uroterapi - Kombikakod: Uroterapi Ersättningskod: 25206

Uroterapi Resurskr besök, gyn

Uroterapi - Kombikakod: Uroterapi Ersättningskod: 25207
Din filtrering gav inga träffar.