Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Gynekologi, specialiserad

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt Förfrågningsunderlag enligt vårdval Specialiserad gynekologi. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Basuppdrag

Basuppdrag medicinsk abort

Basuppdrag uppföljning av gynekologisk cancer

Basuppdrag utredning cellförändringar

Tilläggsuppdrag kirurgi - enklare dagkirurgi

Tilläggsuppdrag kirurgi - prolaps och inkontinens

Tilläggsuppdrag kirurgi - hysteroskopi

Tilläggsuppdrag kirurgi - laparoskopi och laparotomi

Tilläggsuppdrag kirurgi - kirurgisk abort

Sluten vård - Kirurgi

Tilläggsuppdrag fertilitet - fertilitet

Tilläggsuppdrag fertilitet - missfallsutredning

Tilläggsuppdrag fertilitet - särskild prövning

Tilläggsuppdrag assisterad befruktning - insemination

Tilläggsuppdrag assisterad befruktning - IVF

Tilläggsuppdrag ultraljud

Tilläggsuppdrag uroterapi

Din filtrering gav inga träffar.