Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Habilitering och Hälsa

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt avtal för Habilitering & Hälsa. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Enskilt mottagningsbesök

Enskilt hembesök

Enskilt besök på annan plats

Gruppbesök på mottagning

Gruppteambesök på mottagning

Teambesök på mottagning

Teambesök i hemmet (minst två hälso- och sjukvårdspersonal)

Teambesök på annan plats

Närståendeutbildning

Konferens utan patient

Distanskontakt

Din filtrering gav inga träffar.