Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisning

Hudsjukvård, specialiserad inklusive Särskilt uppdrag

Rapporteringsanvisningarna ska användas av verksamhet som är auktoriserad och som följer förfrågningsunderlag Vårdval specialiserad hudsjukvård inklusive särskilt uppdrag. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Besök, läkare

Excision av hudförändring

Behandlingsbesök hudmottagning

Ljusbehandling

Telefonkontakt, läkare

Din filtrering gav inga träffar.