Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering
Rapporteringsanvisning

Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, Norrtälje

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag (FFU) ”Vårdval Norrtälje Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård”. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Husläkarmottagning - Besök på mottagningen, enskilt och team

Patient med basal hemsjukvård besöker mottagningen

Arbetsterapeut

Husläkarmottagning Ersättningskod: 2302

Dietist

Husläkarmottagning Ersättningskod: 2303

Fysioterapeut

Husläkarmottagning Ersättningskod: 2301

Kiropraktor

Husläkarmottagning Ersättningskod: 2306

Läkare

Husläkarmottagning Ersättningskod: 2954

Naprapat

Husläkarmottagning Ersättningskod: 2305

Sjuksköterska

Husläkarmottagning Ersättningskod: 2961

Undersköterska

Husläkarmottagning Ersättningskod: 2972

Fördjupad läkemedelsgenomgång utförd av Apotekare

Husläkarmottagning Ersättningskod: 2307

Teambesök (bara vid KVÅ XS007 Konferens med patient)

Husläkarmottagning Ersättningskod: 2801

Husläkarmottagning Videomöte

Arbetsterapeut

Husläkarmottagning Ersättningskod: 2302

Dietist

Husläkarmottagning Ersättningskod: 2303

Fysioterapeut

Husläkarmottagning Ersättningskod: 2301

Kiropraktor

Husläkarmottagning Ersättningskod: 2306

Läkare

Husläkarmottagning Ersättningskod: 2954

Naprapat

Husläkarmottagning Ersättningskod: 2305

Sjuksköterska

Husläkarmottagning Ersättningskod: 2961

Fördjupad läkemedelsgenomgång utförd av Apotekare

Husläkarmottagning Ersättningskod: 2307

Teambesök (bara vid KVÅ XS007 Konferens med patient)

Husläkarmottagning Ersättningskod: 2801

Husläkarmottagning - Gruppbesök, enskilt och team

Gruppbesök

Husläkarmottagning Ersättningskod: 2803

Gruppteambesök

Husläkarmottagning Ersättningskod: 2818

Husläkarmottagning - Hembesök, enskilt och team

Lagen om service och stöd till vissa personer med funktionshinder (LSS)

Arbetsterapeut

Husläkarmottagning Ersättningskod: 2302

Dietist

Husläkarmottagning Ersättningskod: 2303

Fysioterapeut

Husläkarmottagning Ersättningskod: 2301

Kiropraktor

Husläkarmottagning Ersättningskod: 2306

Läkare

Husläkarmottagning Ersättningskod: 2954

Naprapat

Husläkarmottagning Ersättningskod: 2305

Sjuksköterska

Husläkarmottagning Ersättningskod: 2961

Undersköterska

Husläkarmottagning Ersättningskod: 2972

Fördjupad läkemedelsgenomgång utförd av Apotekare

Husläkarmottagning Ersättningskod: 2307

Teambesök i hemmet med läkarmedverkan

Husläkarmottagning Ersättningskod: 2815

Husläkarmottagning - Besök på annan plats

Besök på annan plats

Husläkarmottagning

Basal hemsjukvård - Hembesök

Läkare

Basal hemsjukvård Ersättningskod: 2954

Fördjupad läkemedelsgenomgång utförd av Apotekare

Basal hemsjukvård Ersättningskod: 2307

Teambesök i hemmet med läkarmedverkan

Basal hemsjukvård Ersättningskod: 2815

Basal hemsjukvård - Videomöte

Läkare

Basal hemsjukvård Ersättningskod: 2954

Psykisk Hälsa - Besök på mottagning

Psykolog

Psykisk hälsa Ersättningskod: 2808

Kurator eller socionom

Psykisk Hälsa Ersättningskod: 2809

Psykoterapeut

Psykisk Hälsa Ersättningskod: 2814

Teambesök (bara vid KVÅ XS007 Konferens med patient)

Psykisk hälsa Ersättningskod: 2801

Psykisk Hälsa - Videomöte

Psykolog

Psykisk hälsa Ersättningskod: 2808

Kurator eller socionom

Psykisk hälsa Ersättningskod: 2809

Psykoterapeut

Psykisk hälsa Ersättningskod: 2814

Teambesök (bara vid KVÅ XS007 Konferens med patient)

Psykisk hälsa Ersättningskod: 2801

Psykisk Hälsa - IKBT

Psykolog

Psykisk hälsa Ersättningskod: 2808

Psykoterapeut

Psykisk hälsa Ersättningskod: 2814

Psykisk Hälsa - Gruppbesök

Grupp Psykisk hälsa

Psykisk hälsa Ersättningskod: 2990

Gruppteambesök

Psykisk hälsa Ersättningskod: 2818

Psykisk hälsa - Hembesök

Psykolog

Psykisk hälsa Ersättningskod: 2808

Kurator eller socionom

Psykisk hälsa Ersättningskod: 2809

Psykoterapeut

Psykisk hälsa Ersättningskod: 2814

Psykisk Hälsa - Besök på annan plats (SIP)

Besök på annan plats (SIP)

Psykisk hälsa
Din filtrering gav inga träffar.