Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisning

Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter Region Stockholm

Använd filtret "Uppdragstyp" för att sortera på dina ekonomiska enheter (Husläkarmottagning, Basal hemsjukvård, Psykisk hälsa och Utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga). Filtret "Åtgärd" visar exempel på KVÅ-koder som används inom Husläkaruppdraget. Särskild ersättning ges för utomlänspatient och för patient som inte är folkbokförd i Sverige.

Utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga (6-17 år)

Husläkarmottagning Besök på mottagning, enskilt

Husläkarmottagning Besök på mottagning, grupp eller team

Husläkarmottagning Hembesök, enskilt

Husläkarmottagning Besök på annan plats

Husläkarmottagning Hembesök, team

Husläkarmottagning Videomöte

Basal hemsjukvård Hembesök

Basal hemsjukvård Videomöte

Psykisk Hälsa Besök på mottagning, enskilt

Psykisk Hälsa Besök på mottagning, grupp eller team

Psykisk Hälsa Besök på annan plats (SIP)

Psykisk hälsa Hembesök

Psykisk hälsa Videomöte

Psykisk hälsa IKBT

Din filtrering gav inga träffar.